Nordens største restaurantfestival
Om Dining Week

For mange danskere er det blevet en tradition, at vi skal på restaurant sammen i uge 7 og 42, og spisestederne rundt om i landet får ekstraordinært mange gæster på besøg, som alle får en uforglemmelig oplevelse med hjem.

Dining Week er en overskuelig og fristende introduktion til allerede kendte, etablerede restauranter eller nye restauranter. Det er en enestående mulighed for at udforske velkendte restauranter samt opdage nye perler, som vi gerne vil bringe frem i lyset. Sammen med restauranterne ønsker vi at inspirere danskerne til at prøve nye smage og oplevelser, både inden for det kendte og det lidt mere eksotiske.

Dining Week er ikke blot en madoplevelse, men en gastronomisk rejse gennem verdens køkkener, hvor du kan nyde alt fra dansk, nordisk, italiensk og spansk til fransk, mexicansk eller asiatisk cuisine, alt sammen uden at forlade Danmark.

Det er følelsen af festival og lysten til at dele oplevelsen med venner og familie. Ligegyldigt om det er ét enkelt restaurantbesøg eller flere, så handler det om fællesskabet og glæden ved at nyde en fantastisk oplevelse sammen.

 

 

 

 

Historien om Dining Week

Dining Week opstod på baggrund af finanskrisen og havde til formål at hjælpe de danske restauratører i gang igen. Idéen var at få danskerne ud at spise og samtidig hjælpe restauratører til flere gæster i vinterferien, som på daværende tidspunkt var den mest stille uge på hele året i restaurationsbranchen. 

Med et simpelt koncept blev Dining Week med det samme en populær begivenhed, som år for år har trukket et større og større publikum til og har udvidet sig til at dække hele landet. Det har forvandlet uge 7 til årets travleste uge for restauratørerne, som forener deres kræfter for at præsentere deres håndværk og livsværk over for gæsterne. Dette engagement fra både restauranter og gæster bekræfter ønsket om at styrke og bevare den danske restaurantkultur.

Populariteten fra både restauranter og gæster har betydet, at vi nu afholder Dining Week både i uge 7 og uge 42, så efterårsferien også kan fyldes med gode smagsindtryk.

 
Dining Week er arrangeret af Foodmovers, som sørger for at samle alle restauranter og menuer på ét sted, så du har overblikket og let kan udvælge dine favoritter.

The biggest restaurant festival in Scandinavia
About Dining Week

For many Danes, it has become a tradition to dine out together in weeks 7 and 42, with restaurants across the country welcoming an extraordinary number of guests, each taking home an unforgettable experience.

Dining Week is a clear and enticing introduction to well-known, established restaurants or new establishments that we are eager to spotlight. It provides a unique opportunity to explore familiar dining spots and discover hidden gems that we are keen to bring into the limelight. Together with the restaurants, we aim to inspire Danes to venture into new flavors and experiences, both within the familiar and the slightly more exotic.

Dining Week is not just a culinary experience but a gastronomic journey through global kitchens, allowing you to savor everything from Danish and Nordic to Italian, Spanish, French, Mexican, or Asian cuisine—all without leaving Denmark.

It encapsulates the festival feeling and the desire to share the experience with friends and family. Whether it's a single restaurant visit or more, it's about the community and the joy of enjoying a fantastic experience together.

 


 
 

 

 

 

 

The history of Dining Week


The Dining Week concept arose as a reaction to the financial crisis and aimed to help the Danish restaurateurs get going again. The idea was to get the Danes to eat out and at the same time help the Copenhagen restaurateurs to more guests during the winter holidays - also called week 7 - which at that time was the quietest week of the whole year in the restaurant industry.

With a simple concept, Dining Week quickly became a popular event, drawing a larger audience each year and expanding to cover the entire country. It transformed week 7 into the busiest period for restaurateurs, who unite to showcase their craftsmanship and life's work to guests. This commitment from both restaurants and patrons underscores the desire to strengthen and preserve Danish restaurant culture.

The popularity among both restaurants and guests has led us to host Dining Week in both week 7 and week 42, ensuring that the autumn break is also filled with delightful culinary experiences.

Dining Week is arranged by Foodmovers, who are responsible for gathering all the restaurants and menus in one platform, so you can have the full overview and easily select your favourites.