Nordens største restaurantfestival
Om Dining Week
Dining Week
så dagens lys som Danmarks første restaurantfestival tilbage i 2011. Idéen bag Dining Week var at få danskerne ud at spise og samtidig hjælpe de københavnske restauratører til flere gæster i vinterferien - også kaldet uge 7 - som på daværende tidspunkt var den mest stille uge på hele året i restaurationsbranchen.

Med et simpelt koncept om at samle en række restauranter i København, som alle tilbød en 3-retters menu til en fast pris uanset restaurant og tidspunkt, blev Dining Week med det samme en populær begivenhed. Faktisk er konceptet blevet så populært, at Dining Week år for år har trukket et større og større publikum til og har spredt sig til hele landet. Det betyder, at når der i dag afholdes restaurantfestival i uge 7, spiser mere end 100.000 gæster med på de mere end 200 deltagende restauranter fordelt over mere end 50 byer i hele Danmark.
 
Det har forvandlet uge 7 til årets mest travle uge for restauratørerne, som til hver Dining Week står skulder ved skulder for at vise gæsterne deres håndværk og livsværk - og med et ønske om at holde liv i og dyrke den danske restaurantkultur. 

For gæsterne er Dining Week en unik mulighed for at gå på opdagelse i de danske restauranter og få nogle gode madoplevelser, som de ellers ikke ville få til dagligt. Således er Dining Week blevet en folkekær tradition og en årligt tilbagevendende begivenhed, som de færreste vil gå glip af.
Dining Week er arrangeret af Foodmovers, som sørger for at samle alle restauranter og menuer på ét sted, så du har overblikket og let kan udvælge dine favoritter. Partnerne Copenhagen Food og San Pellegrino er med til at præsentere programmet. 

The biggest restaurant festival in Scandinavia
Dining Week saw the light of day as Denmark's first restaurant festival back in 2011. The idea behind Dining Week was to encourage Danes to dine out as well as help Danish restaurateurs to more guests during winter break - also known as week 7 - the by far slowest week of the year for the restaurant industry.

With a simple concept of gathering a number of restaurants, all offering a fixed priced 3 course menu regardless of the restaurant and the time, Dining Week instantly became a hit popular event. In fact, the concept was so well-received that Dining Week has attracted a larger audience year after year. This means that during Dining Week or week 7 today, more than 100.000 guests dine out at more than 200 participating restaurants spread across 50 cities all over Denmark.

Consequently, week 7 has now become the busiest week for many of the restaurateurs who come together - shoulder to shoulder - during Dining Week to show guests their skills and life’s work - with the wish to promote Danish restaurant culture.

To guests, Dining Week is a unique opportunity to explore Danish restaurants and get a taste of some of the most popular food as well as a gastronomic experience they would not have otherwise. Thus, Dining Week has become a cherished tradition and an annual event that most people would not want to miss.
Dining Week is arranged by Foodmovers, who are responsible for gathering all the restaurants and menus in one platform, so you can have the full overview and easily select your favourites. The partners, Copenhagen Food and San Pellegrino, join in on presenting the programme.